Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

velkomstfolder

Velkommen til Børnehuset Egevolden

 

Vi har på denne side samlet en del praktiske oplysninger som forældre, både nuværende og kommende, kan have gavn af at læse.

 

Præsentation af Børnehuset Egevolden:

Vi er en aldersintegreret daginstitution med børn i mellem 0 – 6 år. Der er 2 afdelinger, en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling i to separate bygninger med hver sin tilhørende legeplads. I hvert hus er der 3 stuer.

Vores adresse er:

Egevolden 126 – 128

2650 Hvidovre

 

Åbningstider

Mandag kl. 6.30 – 17.00

Tirsdag til fredag 6.30 – 16.45

 

Vi åbner fælles i børnehaveafdelingen og går i vuggestuen ca kl. 7.30.

Vi lukker fælles i vuggestueafdelingen og går fra børnehaven ca kl. 16.00

 

Hvem er vi


Børnehuset Egevolden består af ca 100 børn hvoraf ca 40 er i vuggestuen. Børnene bliver hver dag mødt af 13 pædagoger, 7 medhjælpere, 2 studerende, 2 køkkenmedarbejdere, souschef samt leder. I perioder kan der også være personer i jobtræning, fleksjob og praktik tilknyttet huset.

Pædagogik:

Børnehuset Egevolden er funderet på værdier.   Vores pædagogik udspringer dels af vores værdier og dels af vores fælles teoretisk referenceramme, bestående af Daniel Sterns ”Udviklingsteori” samt Vygotskys teori om ”Zonen for nærmeste Udvikling” (ZnU).  Vi arbejder systematisk med SMITTEMODELLEN som udmøntes konkret i ugeplaner og holder meget af, at arbejde med fællestemaer i hele huset. Vi har fokus på, at børn lærer med hele kroppen. Vores logo ”Børn i bevægelse” skal forstås som børn både i fysisk bevægelse og også i kognitiv bevægelse. Det er både hovedet og kroppen, der bliver klogere af at blive brugt. Vi arbejder med ugeplaner og vores pædagogiske aktiviteter udspringer fra børnenes interesser og behov.

Forældresamarbejde

 

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er forudsætning for at børnene trives i institutionen. Derfor er det vores mål, at der er en atmosfære af tillid, tryghed og åbenhed, og at forældrene indgår som en naturlig del af vores hverdag. Vores mål er - at forældrene føler sig velkomne og trygge ved at aflevere deres børn. - at opnå en god kontakt, som bygger på gensidig tillid og respekt, og der tages individuelle hensyn til forældre og børn. - at forældrene får indflydelse på deres barns hverdag

Vi vægter den daglige dialog med forældre meget højt, og bestræber os på at afsætte tid til den daglige lille snak om stort og småt. Oftest har vi lidt mere tid om morgenen end om eftermiddage. Hvis du har behov for en længere snak med os, er du velkommen til at aftale et tidspunkt, hvor vi så afsætte mere tid til dette.

Alle personaler i Børnehuset Egevolden har været eller er i gang med et uddannelsesforløb der hedder ”Sammen om barnet”, hvor vi bliver uddannet i forskellige metoder og trænet i at udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene omkring deres barn.

Vi inviterer til en forældresamtale når dit barn ca har været her i 3 mdr., men hvis der er behov for en samtale før, er der altid mulighed for det.

Der afholdes to forældremøder om året. Et om foråret, hvor det blandt andet skal vælges repræsentanter til bestyrelsen. Et om efteråret, hvor der handler om stuerne, pædagogik og børn generelt.

Det er ligeledes også altid muligt at bede om en samtale med ledelsen, ring eller mail til os. Se kontakt info på forsiden

TOPI 

To gange om året bliver alle børn trivselsvurderet i TOPI. Langt de fleste børn trives og har det godt i institutionen. De vil placere sig i gruppen ”normal” indsats og med dem fortsætter vi vores pædagogiske arbejde som hidtil og vi fortsætter samarbejdet med forældrene som hidtil.

Der er en mindre gruppe børn, som vil placere sig i en gruppe, som kræver en fokuseret indsats. Forældrene til børn i denne gruppe vil blive inviteret ind i et samarbejde med pædagogerne omkring deres barns trivsel.

En lille gruppe børn vil placere sig i en gruppe der har behov for en særlig skærpet indsats. Forældre til børn i denne gruppe vil blive inviteret ind i samarbejdet hvor der også er mulighed for at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere (for eksempel psykologer, talepædagoger, familierådgiver og andet) Det tværfaglige samarbejde sker altid med forældrenes accept.

Hverdagsrutiner i vuggestuen:

Børnehuset Egevolden åbner sammen i børnehaveafdelingen kl. 6.30 hvor der indtil kl. 7.30 er mulighed for at spise morgenmad for de børn ikke har haft mulighed for det hjemme.

Hver morgen holdes der morgensamling kl. 9.00, hvor vi starter med at ”tjekke ind” på stuen og byder velkommen til alle børn. Der synges bla sange, leges fælleslege og fortælles historier. Det skaber et socialt fællesskab, styrker sproget og udvikler børnenes opmærksomhed. Men vigtigst af alt, så elsker børnene at synge og bruge deres krop!

Når vi holder samling, skaber vi et rum, hvor børnene er til stede, om noget sammen. Det udvikler en fællesskabsfølelse når vi alle er samlet og siger godmorgen til hinanden inden dagens program starter. Børn føler sig trygge i den forudsigelighed, der er i gentagelser og lærer samtidig noget nyt for hver gentagelse. Derfor prioriterer vi meget højt, at vi får afholdt samling hver dag, og vi prioritere at alle børn har mulighed for at deltage i samlingen- og derfor er vores samlinger meget præget af gentagelser og genkendelighed.

Efter morgensamlingen bliver børnene tilbudt lidt at spise og drikke.

Mellem kl. 9.20 og 10.45 foregår de planlagte pædagogiske aktiviteter.

k. 10.45 serveres der frokost til alle børnene. Maden er tilberedt i vores eget køkken af vores engagerede køkkenmedarbejder. Maden er tilberedt af økologiske råvarer. Børnehuset Egevolden har fået det økologiske guldmærke fra fødevarestyrelsen Ugens menuplan kan ses på opslagstavlen på Tabulex.

Efter frokost bliver børnene puttet. Alt efter alder, tryghed og størrelse puttes de i barnevogne samt krybber og sover udendørs indtil de er to år. Børn over to år sover på en madras på en stue. De børn der har behov for at sove mere end en gang om dagen, bliver puttet efter behov.

Når børnene har sovet, er der eftermiddagsmad ca kl. 14.00 – 14.30. derefter er der forskellige lege enten inde eller ude, til børnene bliver hentet og vuggestuen lukker.

Hverdagsrutiner i børnehaven

Børnehaven åbner kl. 6.30 hvor der er morgenmad til kl. 7.30 for de børn der ikke har haft mulighed for at spise hjemme. Ca kl. 8.00 åbner alle stuer op.

Kl 9.00 er der morgensamling på stuerne, hvor vi synger med børnene, taler måske om pædagogiske tema, fortæller om hvad der skal ske i løbet af dagen, årstider, måneder, dage osv. Det udvikler og styrker fællesskabet mellem børnene på stuen. Til slut er der lidt at spise og drikke til børnene. Derfor prioriterer vi meget højt, at vi får afholdt samling hver dag, og vi prioriterer at alle børn har mulighed for at deltage i samlingen, så vi henstiller til at I aflevere jeres børn inden kl. 9.00.

Mellem kl 9.30 og 11.00 vil der foregå forskellige pædagogiske aktiviteter med børnene. De konkrete aktiviteter kan man se på ugeplanen.

Kl. 11.00 spiser børnene frokost. Maden er tilberedt i vores eget køkken af vores engagerede køkkenmedarbejdere. Maden er tilberedt af økologiske råvare. Børnehuset Egevolden har fået det økologiske guldmærke fra fødevarestyrelsen. Ugens menuplan kan ses på opslagstavlen på Tabulex.

Efter frokosten går vi på legepladsen. Vi går ud i alt slags vejr, så det er rigtig godt for dit barn at have overtøj med som passer til årstiden og temperaturen. Der kan være enkelte børn, der har behov for at hvile sig efter frokost og det er der mulighed for.

Kl. 14.00 er der eftermiddagsmad hvor alle børn tilbydes frugt, grønt, brød eller andet samt mælk/vand.

Mellem kl 14.00 – 16.00 er børnene i mindre legegrupper og børnene begynder at blive hentet.

Kl. 16.00 lukker børnehaven og de resterende børn og voksne går i vuggestuen indtil lukketid kl. 16.45 (kl 17.00 mandag)

Mad

Børnehuset Egevolden servere hver dag hjemmelavet og 90% økologisk mad til alle vores børn. Selve køkkenet er placeret i vuggestueafdelingen og der er to engagerede køkkenmedarbejdere der hver dag sørger for at at lave god og velsmagende økologisk mad til børnene.  

Pædagogerne laver selv morgenmaden til de børn der møder tidligt ind og ikke har spist hjemmefra, den består typisk af havregrød, gryn, brød med smør/ost og mælk. Der er morgenmad mellem kl. 6.30 og 7.30 i børnehaven.

Kl.9.00 er der formiddagsmad som typisk er frugt, grøntsager, hjemmebagt knækbrød eller andet.

Kl. 10.45 er der frokost i vuggestuen og kl. 11.00 er der frokost i børnehaven. Maden transporteres til børnehaven i mobilt varmeskab lige inden servering.

Børnene hjælper på skift med til at dække bord og rydde af igen, samt kører rullebordene i køkkenet.

Ca kl. 14.00 er der eftermiddagsmad i hele huset, for eksempel bestående af hjemmebagte boller, bagte kartoffelbåde med dip, vandmelonpizza samt mælk.

Når vi skal på tur kan vi bestille madpakker i køkkenet.

Børnene bliver løbende tilbudt vand at drikke

Tabulex

Tabulex er vores kommunikationsplatform, hvor der vil være informationer og beskeder til forældre. Det er ligeledes muligt for forældrene at skrive beskeder.  

Når du aflevere dit barn om morgenen, skal du tjekke barnet ind på Tabulex på den store skærm i institutionen. Og ligeledes om eftermiddagen når du henter, skal du tjekke dit barn ud.

Når dit barn starter i Børnehuset Egevolden får du udleveret login og vejledning til Tabulex. Her skal du skrive forskellige oplysninger og telefonnumre, hvor vi kan få kontakt til dig.

Ind- og udtjek på skærmen kan aldrig erstatte personlig kontakt og vi henstiller til, at der altid tages kontakt til personalet, både når du afleverer og henter.

Traditioner og højtider

Børnehuset Egevolden har hen over året forskellige traditioner både for børn og for forældre. Se årsplanen

Ferie og fridage

Ferie meldes på Tabulex så tidligt som muligt så vi også kan planlægge personalets ferie.

Fridage meldes på Tabulex senest kl. 8.30 (gerne før) så vi har mulighed for at planlægge dagen.

Sygdom

Når dit barn starter i institutionen, kan der komme reaktioner på alt det nye og være mere modtagelighed for virus. Så du kan forvente at der vil være nogle sygedage i starten, men de allerfleste børn opbygger modstandsdygtighed, så sygedagene aftager efterhånden. Hvis dit barn er syg, vil vi gerne vide det.  Der er mulighed for at give besked i Tabulex

Hvis vi oplever at dit barn bliver utilpas og sløj mens det er i institutionen, vil vi kontakte dig. Det er vigtigt at vide at når vi tænker på om at dit barn er sygt, kigger vi på flere parametre for at få et helhedsbillede. Vi måler som udgangspunkt ikke barnets temperatur, men kigger på barnets velbefindende. (humør, spisning, søvn, energiniveau og fremtoning)

 

Overgange:

Er under udarbejdelse